معاون وزیر علوم: جذب ۲۵۰ هزار دانشجوی بین‌المللی را در برنامه داریم


قم- ایرنا – رئیس سازمان امور دانشجویان کشور گفت: بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی بین‌المللی در ایران تحصیل می‌کنند و برای چهار سال آینده نیز قصد داریم حدود ۲۵۰ هزار دانشجو را از کشورهای اسلامی جذب کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85103421/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87