معاون وزیر آموزش و پرورش: تحقق سند تحول با معلمان خلاق تسریع می‌شود


ارومیه – ایرنا – معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: تحقق سند تحول به عنوان نقشه راه نظام تعلیم و تربیت کشور با تلاش و همت معلمان پویا و خلاق تسریع می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85105145/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9