معاون صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شد

معاون صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شد

با دستور کتبی وزیر آموزش و پرورش و رییس هیات امناء به مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه صندوق به دلیل اضافه کاری غیرمتعارف از سمت خود برکنار شد.

به گزارش ایسنا، حمید باقرنژاد از آذر 1400 عضو هیات مدیره و معاون مالی و سرمایه انسانی و از بهمن 1401 معاون برنامه‌ریزی و توسعه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402061811405/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF