معاون رئیس جمهور: دولت با نگاه خاص خود در صدد رفع مشکلات معلمان است


پاکدشت – ایرنا – نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و شخص رئیس جمهور بدون شک نگاه ویژه ای به معلمان دارند و برای رفع مشکلات جامعه معلمان تلاش می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076366/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86