مصوبه‌ای برای کنترل محتوای سریال های خانگی/ جدایی آموزش از وزارت بهداشت اتفاق نخواهد افتاد


دزفول- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبه ای برای کنترل محتوای سریال‌های خانگی گفت: همچنین موضوع جدایی آموزش از وزارت بهداشت قطعا اتفاق نخواهد افتاد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85182420/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA