مشکل ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی اصفهان رفع می‌شود


اصفهان_ایرنا_مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: مهم ترین دغدغه آموزش و پرورش استان اصفهان رفع مشکل ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی با نیازهای خاص است که با کمک خیران و شهرداری اصفهان به زودی رفع می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85225127/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF