مسلمی نائینی: جهاد دانشگاهی آماده همکاری مشترک با سپاه است


تهران – ایرنا – رییس جهاد دانشگاهی در پیامی ضمن تبریک سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از آمادگی جهاد دانشگاهی برای همکاری‌های مشترک با سپاه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85090032/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA