مسابقه یک میلیون و 100 هزار نفری نوبت دوم کنکور 1402


تهران- ایرنا- مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام تقریبی یک میلیون و 100 هزار داوطلب برای شرکت در دومین دوره آزمون سراسری 1402 خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083519/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2