مسئول سازمان نوسازی مدارس: اعتبارات وقف و املاک آموزشی خیریه مشمول طرح بهره وری نمی شود.


سمنان – ایرنا – معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: در طرح تولید مازاد کالای آموزشی هیچ گونه کالای خیریه و وقفی فروخته نمی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081536/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD