مرکز نوآوری فناوری‌های نوین آموزش پزشکی راه‌اندازی می‌شود

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی از راه‌اندازی مرکز نوآوری فناوری‌های نوین آموزش پزشکی در چند ماه آتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر احسان شریفی‌پور ضمن اعلام این خبر، گفت: مرکز نوآوری فناوری‌های نوین آموزش پزشکی به طور جامع و جدی از ایده‌های نو در مسیر فناوری و در قالب ارائه تسهیلات، حمایت می‌کند تا ایده‌های برگزیده به سمت تولید محصول‌های کاربردی پیش روند.

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی افزود: یک دبیرخانه دائمی در مرکز تحقیقات راهبردی وزارت بهداشت راه اندازی می‌شود که دانشگاه‌ها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند و به صورت مستمر با مرکز در تعامل باشند و ایده‌های عملیاتی خود را ارائه کنند.

وی با اشاره به ارائه کمک هزینه‌ها برای صاحبان ایده‌های نو گفت: فناوران می‌توانند پس از داوری و تایید صلاحیت از این تسهیلات استفاده کنند. همچنین یک سری کمک هزینه‌ها هم برای میزان استفاده و تاثیر این فناوری‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظر گرفته شده است که قدمی بزرگ در مسیر استفاده از فناوری‌های نوین است.

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی از برگزاری همایش فناوری‌های نوین «شیخ‌الرئیس» با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در تیر ماه امسال خبر داد و گفت: در فراخوان اعلام شده در بهمن سال گذشته، بیش از ۱۶۷ طرح از دانشگاه‌های مهندسی، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کل کشور به مرکز نصر ارسال شده است که طی تفاهم نامه منعقد شده با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از این ایده‌های فناورانه حمایت می‌شود.

دکتر شریفی‌پور با تاکید بر ترویج گفتمان توسعه استفاده از فناوری‌های نوین در نظام آموزش پزشکی، افزود: باید در این راستا بیشتر تلاش شود و نیاز سنجی هم به طور واقعی انجام گیرد.

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با بیان این که آموزش پزشکی ایران از اعتبار جهانی برخوردار است، گفت: با توجه به راهبرد جدید وزارت بهداشت، استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش پزشکی باید به طور جدی گسترش یابد و به کارگیری شود تا بتوانیم آموزش نوینی در سطح ملی و بین المللی ارائه دهیم.

دکتر شریفی‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد: بحث توسعه فناوری‌های نوین به صورت عملیاتی اجرایی شود تا در این راستا به خودکفایی در سیستم نظام آموزشی دست یابیم و مرجعیت علمی هم ارتقاء یابد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نشست هم‌اندیشی مدیران مراکز مهارت‌های بالینی با هدف آنالیز دقیق و پایه از وضعیت امکانات و تجهیزات نوین آموزش پزشکی در کشور و توسعه بهره برداری، در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402021811120/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF