مردمی سازی آموزش و پرورش اسم مستعار خصوصی سازی است

اولین مدارس غیرانتفاعی پس از انقلاب از سال تحصیلی 69-68 فعالیت خود را آغاز کردند و این راه تا به امروز ادامه داشته است. در حال حاضر بیش از 15 هزار مدرسه غیرانتفاعی در ایران مشغول به کار است. – این روند رو به رشد مدارس غیرانتفاعی باعث شده تا بسیاری از دانش آموزانی که توان ثبت …
منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020901336112369664/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA