مرجعیت علمی بدون احیای علوم انسانی ممکن نیست


تهران- ایرنا- رییس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری و استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مرجعیت علمی بدون احیای علوم انسانی ممکن نیست و برای تحقق این امر، ماموریت‌های علوم انسانی باید تغییر یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85297609/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

Lee myung hee. تائید رمز عبور.