مرجعیت علمی، به تمدن اسلامی منجر می‌شود


تهران- ایرنا- رییس فرهنگستان علوم گفت: ناگزیر از طی مسیر مرجعیت علمی هستیم؛ این مسیری است که می‌تواند به تمدن اسلامی منجر شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85297612/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF