مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی و احیای باشگاه دانش‌پژوهان جهان

صبح امروز ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ سید ابرهیم رئیسی، رئیس جمهور با حضور در مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی و احیای باشگاه دانش‌پژوهان جهان، از برگزیدگان و مدال آوران المپیادی کشور تقدیر کرد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402111511032/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87