مدیری که 400 میلیون تومان اضافه کاری گرفت/ تغییر رسالت صندوق ذخیره فرهنگیان

امروز در حالی حکم برکناری یکی از معاونان صندوق ذخیره فرهنگیان صادر شد که او 412 میلیون تومان برای اضافه کاری 10 ماه خود دریافت کرده و این در حالیست که این صندوق با هدف بهبود معیشت فرهنگیان ایجاد شد. – به گزارش را نیز برعهده دارد این دستور را در پی افشای فیش حقوقی نامتعارف …
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020606332632973312/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%2F-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82