مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از جذب دو هزار معلم خبر داد

علی رضا کریمیان مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: آزمون در حال برگزاری است و بیش از 2000 معلم در مدارس شهر تهران تعیین می شوند. – به گزارش پایگاه تحلیلی خبری تهران نیوز ، وی گفت: آزمون ها در حال برگزاری است و بیش از 2000 معلم در مدارس تهران برای اطلاعات بیشتر با اندیشه معاصر همراه باشید. …
منبع خبر: اندیشه معاصر
طبقه بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030315722379696128/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8