مدارک و مستندات رتبه بندی معلمان از نو بررسی می شوند

در فرآیندی که در کنار رتبه بندی برقرار شده است، مدارک و مستندات از نو بررسی می شوند. – رضامراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشست با فعالان حوزوی عرصه تعلیم تربیت، درک جایگاه و موضوع تعلیم و تربیت را بااهمیت و اساسی نام برد و اظهار کرد: برای ساخت آینده کشور باید …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020210859770939392/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C