مدارس کانکسی در همدان جمع می شوند | معاون فنی اداره کل نوسازی

معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس همدان با بیان اینکه در استان 17 مدرسه کانکسی با جمعیت بسیار کم داریم گفت: از این تعداد هشت مورد آن در نهاوند است که به تدریج با ساخت فضاهای یک کلاسه جمع آوری می شوند.

– به گزارس خبرگزاری فارس از نهاوند محمد جامه بزرگ عصر امروز در شورای آموزش و پرورش در فرمانداری اظهار کرد: با توجه به تخصیص اعتبار جدید به طرح های آموزشی و ورزشی استخر دانش آموزی و دبیرستان 12 کلاسه شهید محلاتی این دو طرح تا ابتدای مهر سال آینده بهره برداری می شود.

وی افزود: برای تکمیل دبیرستان شهید محلاتی امسال 7 میلیارد تومان و برای استخر دانش آموزی 10 میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری اختصاص یافته که با تخصیص آن افتتاح می شوند .

معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس استان همدان افزود: سهم اعتبارات استانی نهاوند از محل اعتبارات استانی نوسازی مدارس 5 میلیارد و 900 میلیون تومان یعنی حدود چهار درصد بوده که تاکنون تخصیصی به ما داده نشده است.

  وی با بیان اینکه در بخش اعتبارات ملی با پیگیری نماینده شهرستان وضعیت نهاوند بهتر است عنوان کرد: تا کنون در این زمینه،  مدرسه ابتدایی روستای سهران با 2 میلیارد تومان و مدرسه هفت کلاسه روستای جهان آباد با 2 میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020904666359128064/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF