مدارس شهر تهران از 31 فروردین ساعت 9 صبح شروع به کار می کنند.


شهرری – ایرنا – اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران اعلام کرد: فعالیت مدارس و ادارات زیرمجموعه این اداره کل از روز دوشنبه 31 فروردین ماه از ساعت 9 صبح آغاز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077986/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA