مدارس در برخی مناطق استان اردبیل غیرحضوری شد

روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل از غیرحضوری شدن فعالیت های آموزشی مدارس در روز /شنبه/ هفت بهمن ماه 1402 در برخی مناطق این استان خبر داد. –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021129469020129280/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF