مدارس تهران از فردا حضوری خواهند بود


تهران _ایرنا_ اداره آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: مدارس، مراکز و فضاهای آموزشی شهر تهران به صورت حضوری از روز دوشنبه فعالیت خود را آغاز می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071657/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA