مخبر: آموزش وپرورش طرح ارزیابی تحصیلی بدون امتحان را بررسی و تدوین کند

معاون اول رییس جمهور کم توجهی به آموزش و پرورش را کم توجهی و ضربه به آینده کشور دانست و تصریح کرد: اجرای عملیاتی و زمانبندی شده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گامی مهم و اساسی در کاهش و یا به صفر رساندن نرخ بازماندگان از تحصیل و دانش آموزان در حال ترک تحصیل است. – به گزارش تازه نیوز،
منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020409280160161792/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1%3A-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C