محمدمهدی خیرجو سرپرست ایسنا شد


تهران- ایرنا- طی حکمی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی، محمدمهدی خیرجو به سمت سرپرست خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و عضویت هیئت مدیره این خبرگزاری منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086854/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AF