محقق داماد: ادیان ابراهیمی منادی صلح هستند


تهران – ایرنا – دبیر عملی همایش بین‌المللی ادیان و صلح‌آفرینی در هزاره سوم با بیان اینکه قرآن نهادهایی که صلح را می‌سازند، اشاعه می‌دهد، تاکید کرد: بزرگترین نهاد صلح‌ساز توحید است و ادیان ابراهیمی منادی صلح هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85128290/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF