مجوز صدور ۲۶ رشته دکتری در مراکز بین‌المللی دانشگاه پیام نور

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402021508992/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1

رییس دانشگاه پیام نور در بخش دیگر سخنان خود گفت: با توجه به سیاست چابک‌سازی و همچنین استقلال دانشگاه، باید منابع و درآمد خود را پایدار و سطح اتکای خود به بودجه عمومی را کمتر کنیم.

دکتر تقی زاده در نشست با همکاران علمی، اداری و همچنین تشکل‌ها و انجمن اسلامی دانشجویان گفت: دانشگاه درصدد است که در حوزه دیپلماسی علمی بیشتر فعالیت کند و جذب دانشجوی غیر ایرانی در برخی از استان‌ها را در برنامه‌های اصلی خود قرار داده و در راستای همین سیاست، مجوز ۲۶ رشته دکتری در مرکز بین‌الملل افغانستان صادر شده است.

رییس دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه درصدد است که در حوزه دیپلماسی علمی بیشتر فعالیت کند و جذب دانشجوی غیر ایرانی در برخی از استان‌ها را در برنامه‌های اصلی خود قرار داده است.

دکتر تقی زاده همچنین به رشد 10 درصدی جذب دانشجو در سال قبل اشاره و تاکید کرد: با توجه به اخذ مجوزهای صادره‌شده به صورت منطقه‌ای بیش از ۲۰۰ رشته محل و همچنین ۳۵ رشته و گرایش مختلف در مقطع ارشد و دکتری در حال انجام است.

رییس دانشگاه پیام نور به فعالیت مرکز بین‌الملل کیش و قشم دانشگاه اشاره کرد و افزود: ۹۰ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در مرکز بین‌الملل کیش ‌و قشم فعال شده که ثبت‌نام متقاضیان نیز صورت گرفته است.

وی در رابطه با نقش موثر همکاران علمی ‌و اداری در دانشگاه گفت: همه مجموعه مدیران دانشگاه، همکاران علمی و اداری به وحدت نظر رسیده‌اند که تلاش لازم جهت تقویت بودجه دانشگاه صورت گیرد و توسعه زیرساخت‌های فناوری و تبدیل به دانشگاه بزرگ الکترونیکی و دانشگاه باز در دستور کار همه قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، دکتر ابراهیم تقی زاده، رییس دانشگاه پیام نور به همراه معاونین اداری مالی و حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌ها از دانشگاه پیام نور خراسان رضوی بازدید کردند.