مجوز آتی برای ایجاد دو پژوهشکده/ساخت ساختمان ستادی پارک بین المللی علم و فناوری


تهران- ایرنا- رئیس سازمان تحقیقات علمی و صنعتی ایران از افتتاح آتی ساختمان سازمان مرکزی پارک علم و فناوری بین المللی خبر داد و گفت: به دنبال تملک هزار هکتار زمین برای پارک نزدیک امام خمینی (ره) هستیم. فرودگاه (RA).


منبع: https://www.irna.ir/news/85040776/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C