مجلس در دست آموزش و پرورش در آرایش معلمان

مرکز پژوهش های شورا: بدهی آموزش و پرورش معلمان بالغ بر 44 هزار میلیارد تومان! – مرکز پژوهش های شورا: بدهی آموزش و پرورش به معلمان 44 هزار میلیارد تومان است! به گزارش سایت اینترنتی «اینترت» به نقل از سایت «عرشا آنلاین»، بیشترین بدهی های وزارت آموزش و پرورش مربوط به معوقات فوق العاده نیمی از …
منبع خبر: اینتر
طبقه بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030211310566404096/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7