مبانی مرجع ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی در ایالت مشخص شد

مبانی مرجع ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی در ایالت مشخص شد

رئیس مرکز پژوهش و ارزشیابی سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزش و پرورش کشور به پایه های این سازمان اشاره کرد و گفت: ترکیب هیات امنا شامل مقامات زیادی از جمله رئیس جمهور و وزیر است. آموزش و پرورش العالم وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

به گزارش ایسنا. رضا محمدی در اولین نشست خبری رئیس سازمان سنجش و سنجش نظام آموزشی کشور که امروز در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد، در آن به تشریح اهمیت تشکیل این سازمان پرداخت. نشان می دهد که سازمان ملی بر اساس مطالعات گسترده ای که 20 سال به طول انجامید تشکیل شده است: آموزش و پرورش کشور تجربه برگزاری آزمون سراسری را دارد و از این تجربه در این سازمان استفاده می شود. علاوه بر این همه کشورها در این زمینه دارای نهاد ملی هستند و از سال 1994 به سمت تاسیس این نهاد ملی رفته اند. در واقع این سازمان مرجع ملی نظارت بر جریان عمومی آموزش در کشور از نظر کیفیت، بررسی و سنجش میزان انطباق با برنامه های کلان کشور خواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش و ارزشیابی سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور نیز تأیید کرد: هیئت امناء رکن اساسی سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشوری را تشکیل می دهد که از درجه بالایی برخوردار است. وضعیت قانونی در حضور رئیس جمهور در واقع هیات امنا شامل مقامات زیادی از جمله رئیس جمهور، وزیر علوم، وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی فرهنگی است. انقلاب

سید جلال موسوی معاون آموزش و پرورش ستاد عالی انقلاب فرهنگی نیز با بیان اینکه بیش از یک دهه است که موضوع تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزیابی نظام آموزشی کشور در سیاست های کلی کشور مطرح شده است، گفت: این موضوع در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه آموزش و پرورش در سال 92 در سیاست های کلی آموزش و پرورش و در سال 1392 در سیاست های کلی علم و فناوری و همچنین در سند تحول آموزش و پرورش و در نقشه جامع علمی کشور. بر موضوع تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزیابی نظام آموزشی کشور تاکید شده است و دلیل اینکه هنوز تشکیل نشده تضاد منافع بین سازمان ها و نهادها است و باید از رئیس جمهور تشکر کرد. جمهوری و وزرای کشور علم، بهداشت و آموزش تضاد منافع را کنار بگذارند تا این نهاد شکل بگیرد.

معاون آموزش و پرورش ستاد عالی انقلاب فرهنگی گفت: همانطور که سازمان ملی واحدی برای موضوعات موضوعی داریم که در صنعت، پزشکی و غیره قابل استفاده است، سازمان سنجش و ارزیابی نظام آموزشی کشور نیز وجود دارد. همچنین می تواند یک سازمان ملی باشد که باید از اندیشه جوانان استفاده کند و از استعدادهای آنان استفاده کند. ، که باید به نحو احسن انجام شود. در واقع با ایجاد این سازمان عدالت آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1403022316696/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF