ما و هوش مصنوعی در آموزش؛ بازار معلم‌ها کساد می‌شود؟


تهران- ایرنا- شناخت بسیاری از ما از هوش مصنوعی و ارتباطمان محدود به گفت‌وگویی مجازی بوده که هنوز به زبان فارسی چندان مسلط نیست و در بسیاری موارد جواب‌هایی بی‌ربط می‌دهد اما باید دانست که این فناوری در حال سیطره بر عرصه‌های گوناگون از جمله آموزش است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85362401/%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF