ما آمادگی داریم افراد واجد شرایط را به عنوان بورسیه به دانشگاه های چین معرفی کنیم


تهران-ایرنا- رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از آمادگی این دانشگاه برای معرفی افراد واجد شرایط به عنوان بورسیه به دانشگاه های چین خبر داد و بر علاقمندی این دانشگاه برای تبادل بیشتر دانشجو تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081595/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86