ماهواره آب و هوایی «ناسا» به فضا پرتاب شد


تهران – ایرنا – جدیدترین ماهواره آب و هوایی سازمان فضایی «ناسا» روز پنجشنبه در مدار زمین قرار گرفت و قرار است اطلاعات بیشتری درباره اقیانوس‌ها و اتمسفر این کره خاکی فراهم کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85381076/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF