مازندران جزو برترین‌های تولید علم و فناوری کشور شناخته شد


ساری – ایرنا – معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران گفت: این استان براساس رصد و ارزیابی های انجام شده در حوزه تولید علم و نوآوری در کشور برترین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181274/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF