ماده سمی تایر خودروها با نانومواد جایگزین خواهد شد


تهران-ایرنا- یک شرکت استارتاپی معتقد است با افزودن گرافن به لاستیک‌ها می تواند جایگزین ماده شیمایی سمی ۶PPD شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148365/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF