لزوم مشارکت فعالان فرهنگی اجتماعی در تدوین و اجرایی‌سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:‌ تمهید مشارکت همه فعالان فرهنگی و اجتماعی اعم از دستگاهی و مردمی در تدوین، اجرایی‌سازی، نظارت بر اجرا و به روز رسانی اسناد و مصوبات شورا از مهمترین رویکردهای ستاد فرهنگی و اجتماعی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85106251/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA