لزوم رعایت حریم خصوصی زوج های نابارور؛ با پرسش و توصیه آنها را منزوی نکنیم


تهران- ایرنا- عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن‌سینا با تاکید بر اینکه، ناباروری یک موضوع صرفاً بیولوژیک و پزشکی نیست و ابعاد گوناگون عاطفی و روانی، زناشویی و اجتماعی دارد، لزوم رعایت حریم خصوصی زوج های نابارور را برای جلوگیری از انزوای آنها بسیار مهم خواند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122321/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7