لزوم تقویت زمینه پرسشگری و حل مسئله از دوره ابتدایی | معاون

– معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت تقویت زمینه پرسشگری و حل مسئله از دوره ابتدایی تاکید کرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت تقویت زمینه پرسشگری و حل مسئله از دوره ابتدایی تاکید کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، محمدمهدی کاظمی در آیین اختتامیه بیست وچهارمین جشنواره جوان خوارزمی گفت: جشنواره جوان خوارزمی، یکی از رویدادهای مهم وزارت آموزش و پرورش است که با همکاری مشترک بنیاد ملی نخبگان و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی در راستای شناسایی طرح ها و ایده های خلاقانه و تقویت روحیه پژوهشگری دانش آموزان فعالیت می کند.

عضو شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش باید از دوره ابتدایی، زمینه پرسشگری و حل مساله را تقویت کنیم تا بتوانیم در آینده زمینه شکوفایی این دانش آموزان را فراهم کنیم.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020343973324249088/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C

وی ادامه داد: پژوهش، یکی از محورهای پیشرفت کشورها است که می تواند زمینه رشد علوم را فراهم آورد که شاخص ارزیابی کشورها در پیشرفت علمی و پژوهشی به ویژه کاربردی است.

کاظمی تصریح کرد: عمده این پژوهش های کاربردی بین سنین 24 تا 40 سال انجام شده و آنچه مهم است، ایجاد زمینه برای تقویت این روحیه پژوهشگری و کار پژوهشی در سنین پایین است.