لزوم تسهیل ارتباط دانش آموزان با قرآن

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011506275/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

معاون پرورشی و فرهنگی رئیس جمهور هر قسمت از این غرفه را در اختیار یک مرکز قرار داد و گفت: به عنوان مثال بخشی از کار در اختیار دارالقرآن، بخشی به مراکز مشاوره و بخشی به مراکز فرهنگی هنری تحصیلات. و هر یک از این دپارتمان ها با توجه به وظایف محوله به دانش آموزان خدمت می کنند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان خاطرنشان کرد: دانش آموزان به طور کلی با حضور در این نمایشگاه با فضاهای ارتباط انسان با قرآن و موقعیت های تربیتی و تربیتی آشنا می شوند. والدین در مورد علاقه فرزندانشان به حوزه قرآن و تعلیم و تربیت آنها با یکدیگر آشنا می شوند که منجر به برنامه های عمیق تر، دقیق تر و دقیق تر در دارالقرآن ها، مدارس و سایر مکان ها و محافل مرتبط با قرآن دانش آموزی می شود.

به گزارش ایسنا، اصغر باقرزاده درباره غرفه وزارت آموزش و پرورش در سی امین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت: آموزش و پرورش با سیاست یادگیری و انس با قرآن تلاش می کند ارتباط مستقیم دانش آموزان با قرآن را تسهیل کند. در این غرفه فضا به گونه ای طراحی شده است که دانش آموزان و والدین آنها نیازهای خود را در این غرفه بیابند و علاوه بر قرار گرفتن در محیطی مفرح با برنامه های آموزشی خارج از این نمایشگاه ارتباط برقرار کنند.

معاون آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بر تسهیل ارتباط مستقیم دانش آموزان با قرآن تاکید کرد.