لزوم اقدامات پیشگیرانه آموزش و پرورش گلستان برای مقابله با پدیده اعتیاد

استاندار گلستان بر لزوم اقدامات پیشگیرانه آموزش و پرورش با گروه های هدف دانش آموزان، والدین و مربیان در مقابله با پدیده اعتیار به صورت ویژه و تکلیفی تأکید کرد.

– ایسنا/گلستان استاندار گلستان بر لزوم اقدامات پیشگیرانه آموزش و پرورش با گروه های هدف دانش آموزان، والدین و مربیان در مقابله با پدیده اعتیار به صورت ویژه و تکلیفی تأکید کرد.

علی محمد زنگانه شامگاه چهارشنبه 3 خرداد ماه 1402 در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان که در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه آموزش و پرورش طرحی تحت عنوان نظام مقاومت دانش آموزان داریم که باید با هم افزایی بین آموزش و پرورش و دیگر دستگاه ها به مدد انسان های گرفتار در دام اعتیاد رفت.

وی با بیان اینکه طرح مذکور به صورت فرآیندی برای کمک به دانش آموزانی که درگیر اعتیاد هستند، نقش بسزایی دارد، ادامه داد: باید اقدامات پیشگیرانه آموزش و پرورش با گروه های هدف دانش آموزان، والدین و مربیان به صورت ویژه و تکلیفی در دستور کار قرار گیرد.

استاندار گلستان ترسیم چشم انداز با رعایت همه جوانب توسط فرمانداران برای مقابله با پدیده اعتیاد در سال 1402 را اولویتی بسیار مهم دانست و افزود: این چشم انداز در شورای هماهنگی شهرستان ها متناسب با شرایط عمومی و منطقه ای تدوین و عملی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020300020287293440/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7