لزوم اصلاح‌ سنت‌ها و شیوه‌های رفتاری در جشن‌های ازدواج


تهران-ایرنا- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: اصلاح روش‌های رفتاری در جشن‌ها، آداب و رسوم و برخی تقیدات غیر صحیح قومیتی و بدون مبنای اصولی و همچنین عادات مختلف در ازدواج و تشکیل خانواده باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147822/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC