لزوم ارتقای آگاهی دانش‌آموزان جهت جلوگیری از سوق یافتن آنها به آسیب‌های اجتماعی

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402022415395/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%82-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87

به گزارش ایسنا، علیرضا کریمیان در اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم، اظهار کرد: وقتی سطح آگاهی جامعه ارتقاء یابد در برابر آسیب‌ها و آفت‌های اجتماعی مصون تر خواهیم بود؛ از این رو باید تلاش کنیم تا سبک زندگی اسلامی و ایرانی را ترویج، گسترش و عمق دهیم و دانش آموزان را با سبک زندگی اسلامی و ایرانی بهتر و بیشتر آشنا کنیم.

وی سرمایه انسانی را بالاترین سرمایه‌ جوامع دانست و توضیح داد: سرمایه انسانی با ارزش‌ترین سرمایه در اختیار جوامع بشری است. کشورهایی که پیشرفت بهتری داشتند و توسعه یافته‌تر هستند به صورت ویژه و خاص به سرمایه انسانی توجه کرده‌اند ما نیز باید به صورت خاص و ویژه به سرمایه انسانی که در اختیار داریم توجه داشته باشیم و مراقبت کنیم چراکه بالاتر از سرمایه انسانی چیز دیگری نداریم.

کریمیان ادامه داد: امروزه بر سر راه نوجوانان آفت و آسیب فراوان وجود دارد و به شدت در این حوزه نیازمند توجه‌ایم. البته آموزش و پرورش به تنهایی این بار سنگین را نمی‌تواند حمل کند بلکه همه نهادها باید دست در دست هم دهند و به عنوان یک وظیفه انسانی و اسلامی و وظیفه ملی به آن بپردازیم.

وی در پایان سخنان با اشاره به جشنواره نوجوان سالم که به صورت کار جمعی و بین بخشی برگزار شده است، بیان کرد: جشنواره نوجوان سالم محصول کاری مشترک و بین دستگاهی است. باید این محور را تقویت کنیم چراکه اگر به تنهایی ‌کار کنیم هم افزایی رخ نمی‌دهند. هم مسیر شدن، هم دل شدم و هم راه شدن در فعالیت‌های این چنینی امکان همپوشانی در موارد مورد نیاز را فراهم می‌کند و از سوی دیگر بستر هم افزایی را نیز فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه راه رشد و پیشرفت زمانی رخ می‌دهد که از سرمایه اجتماعی و انسانی خود به نحو شایسته بهره‌مند شویم، درباره اهمیت اهتمام به تمدن نوین اسلامی افزود: برای رسیدن به این جایگاه باید روی سرمایه انسانی متمرکز شویم. عمده خطاب بیانیه گام دوم انقلاب نیز نسبت به نوجوانان و جوانان است. باید مراقب باشیم نوجوانان و جوانان ما دچار آسیب و آفت نشوند. یکی از این مراقبتها نیز ارتقاء سطح آگاهی جامعه است. ارتقاء سطح آگاهی نیز بر عهده آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه فرهنگ ساز است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، با تاکید بر اهمیت ارتقای آگاهی دانش آموزان به منظور جلوگیری از سوق یافتن آنها به سوی آسیب‌های اجتماعی، گفت: باید دانش آموزان را با سبک زندگی اسلامی و ایرانی بیشتر آشنا کنیم.