قوی ترین رکورددار حس قهوه جهان پس از شکستن رکورد جهانی قهوه سرد


تهران- ایرنا- کارشناس و مدرس قهوه که اخیراً موفق شده قوی ترین طعم قهوه جهان را به نام یک ایرانی در کتاب رکوردهای گینس 2023 ثبت کند، در تلاش است تا با ساخت یک سازه سنتی بزرگ، رکورد کنونی 14600 لیتری را شکست دهد. قهوه سرد. قهوه سرد).


منبع: https://www.irna.ir/news/85056547/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3-%DA%86%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%B3