قمر «اروپا»ی سیاره مشتری حاوی کربن لازم برای حیات است


تهران- ایرنا- مشاهدات انجام شده با تلسکوپ فضایی «جیمز وب»، وجود دی‌اکسید کربن بر روی سطح قمر یخی «اروپا»ی سیاره «مشتری» را نشان داده که نشانه خوبی از میزبانی حیات در دریاهای مدفون این قمر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235818/%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

خرید دریچه بازدید. Lee myung hee. تائید رمز عبور.