قرائت قرآن گام اول جمهوری اسلامی در دیپلماسی قرآنی است


تهران- ایرنا- کارشناس توسعه روابط قرآنی بین‌المللی با بیان اینکه قرائت قرآن اولین گزینه جمهوری اسلامی در دیپلماسی قرآنی با دیگر کشورهاست، گفت: گام اول در دیپلماسی قرآنی بحث تلاوت است و گام بعدی مربوط به مباحث پژوهشی و محتوایی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85127465/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA