قدردانی نمایندگان و فعالان سیاسی از هدیه آیت الله رئیسی به فرهنگیان در آستانه روز معلم


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی اقدامات آیت الله رئیسی برای حل مشکل فرهنگیان را هدیه ای به معلمان در آستانه روز معلم خواندند و ابراز امیدواری کردند که رئیس جمهور فردی باهوش و کارآمد را به مجلس معرفی کند که بتواند بتواند. وزارت آموزش و پرورش را به بهترین شکل رهبری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073812/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86