قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل خواستار ارتقای همکاری علمی ایران و قطر شد


تهران – ایرنا – قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل در دیدار با وزیر آموزش عالی دولت قطر خواستار ارتقای همکاری علمی دو کشور شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85124845/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C