فیلم / افتتاح هنرستان خیرساز گنبدکاووس با حضور رییس سازمان نوسازی


گنبدکاووس – ایرنا – آیین بهره‌برداری از هنرستان ۱۲ کلاسه خیرساز زنده یاد “احمد محمدی” با حضور “حمیدرضا خان‌محمدی” معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و برخی مدیران استان گلستان در گنبدکاووس برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132939/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C