فوری: لب کاسه صبر الفهنجس / آخرین جزئیات چیدمان فهنجس اعلام شد

طبقه بندی معلمان بسیار مهم است و به شدت بر ذهن معلمان تأثیر می گذارد. The post “فورینی: صبر فرهنگیان رو به اتمام است/ آخرین جزئیات رده بندی فرهنگیان اعلام شد” appeared first on اندیشه قرآن. – به گزارش پایگاه خبری تحلیلی، رتبه بندی معلمان کلیه گروه های مربوطه …
منبع خبر: اندیشه قرن
طبقه بندی اخبار: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030303184750518272/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%9B%D9%84%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87