فوری / شرط سنی برای معلم شدن تغییر کرد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب شرایط و شایستگی های جذب داوطلبان ورود به آموزش و پرورش از مسیر آزمون سراسری خبر داد. در هزار و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش، – امانی با اشاره به این که این مصوبه برای داوطلبان ورود به …
منبع خبر: محیا نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020549216033724416/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF