فوری/ دولت به قولش عمل کرد و مشکل رتبه بندی معلمان بازنشسته حل شد

​یک نماینده مجلس از پرداخت 4300 میلیارد تومان بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی برای اعمال رتبه بندی در حقوق معلمان بازنشسته 1400 و 1401 خبر داد. – خبر خوش مرادصحرایی برای معلمان/ واریز احکام 1401 با اعمال پاداش و رتبه بندی به گزارش منیبان، قانون رتبه بندی معلمان با هدف …
منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020518786012325888/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%2F-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%84%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C