فعالیت ۷۰۰ پژوهشسرای دانش‌آموزی در کشور


تهران – ایرنا – رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت ۷۰۰ پژوهشسرای دانش‌آموزی در کشور گفت: شعار امسال هفته پژوهش «پژوهش و فناوری پیشران آموزش و پرورش تحول آفرین و تمدن ساز» انتخاب شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85311768/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1